Skillnad mellan revisor och redovisningskonsult

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor


”Jag kan inte prata nu för jag har ett möte med min revisor”. Alla som arbetar som redovisningskonsult har nog någon gång blivit kallad för revisor. Jag tror egentligen inte det har så stor betydelse för varken mig, mina kollegor och i de flesta fallen inte heller kunden.

En redovisningskonsult och revisorn kompletterar varandra. Beroende på situation och bolag varierar behoven. Men vad är egentligen skillnaden?


Redovisningskonsulten sköter den löpande bokföringen


Enkelt sagt kan man säga att den som sköter den löpande bokföringen är en redovisningskonsult och den som en gång per år granskar redovisningen är en revisor.

Redovisningskonsulten hjälper kunden och företaget med den löpande bokföringen. Det innefattar exempelvis månadsavstämningar, moms, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Med andra ord är det som småföretagare oftast söker en redovisningskonsult och inte en revisor.


En revisor intygar att företaget skött sin bokföring


Revisorn är den person som granskar bokföringen och intygar att bolaget skött sin redovisning under året men också att styrelsen har hanterat sina uppgifter på rätt sätt. Med andra ord är revisorns uppgift att granska bokföringen och skötseln av företaget.  Man går igenom underlagen, kontrollerar att de verkligen tillhör verksamheten och att företaget har fungerande rutiner.

Revisorn skriver sedan ett intyg, en så kallad revisionsberättelse.

Syftet med revisorns arbete är att skapa en trovärdighet gentemot externa intressenter som vill göra affärer med bolaget. Det kan handla om nya affärspartners, någon som är intresserad av att köpa bolaget, eller på annat sätt har intresse av företaget.


Måste man ha en redovisningskonsult?


Det finns inget krav på att du måste ha en redovisningskonsult som sköter bokföringen i ditt företag. Men att ha ordning och reda i bokföringen är A och O för dig som företagare, konsekvenserna av bristande bokföring kan bli kostsamma.

Men däremot måste vissa företag ha en revisor.


Vilka företag är det som måste ha en revisor?


År 2010 avskaffades revisorsplikten för små bolag. Tidigare behövde alla aktiebolag ha en revisor enligt lag. För att ett företag ska ha krav på att ha en revisor så måste två av tre följande kriterier uppnås under de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än tre anställda
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Bolag som inte uppfyller två av de tre kraven här ovan kan välja att inte ha revisor och bara använda sig av en redovisningskonsult för att försäkra sig om att bokföringen sköts på rätt sätt.