Lönenivåer 2022

Lönenivåer för 2022Brytpunkten för statlig inkomstskatt: 554 900kr
(46 241kr/mån)

Max pensionsgrundande inkomst: 572 900kr

(Beloppen är före grundavdraget som görs automatiskt i deklarationen)

Max sjukpenninggrundande inkomst: 386 400kr

Max föräldrapenninggrundande inkomst: 483 000kr